Matthieu Moerenhout

Moerenhout Matthieu
Echtgenoot van:  Marie Van Hoe
Vader van: Cyriel
Leeftijd: 31 jaar
Opleiding:

Lichamelijke Opvoeding
Bedrijfsmanagement

Beroep:

Zaakvoerder van Gedelec bvba
“De échte gietijzeren wafelijzers”

Voormalige bestuursfuncties: 

Tennisclub Marke
Sportplus vzw Kortrijk
Tennisclub Waregem Happy
OpenVLD Kortrijk

Huidige bestuursfuncties:

OpenVLD Anzegem
Samenéén

Politieke ervaring:

Deelname gemeenteraadsverkiezingen 2006 in Kortrijk voor Open-VLD met Vincent Van Quickenborne als lijsttrekker.

Politiek mandaat in Sportplus vzw.

Ik ben opgegroeid in Kortrijk waar ik mij altijd op zowel politiek, sportief en professioneel vlak enorm heb kunnen uitleven. Maar in 2004 maakte ons bedrijf de overgang naar Anzegem, we vestigden ons in de
Stientjesstraat. Voor mij is Anzegem een prachtige landelijke gemeente, met oog voor de lokale economie en met respect voor de schitterende natuur! We hebben het hier goed! Maar we moeten er blijven aan
werken om dit te behouden en nog te verbeteren!

Verkeersveiligheid
Onze kinderen zijn de basis voor de toekomstige, belangrijke, generaties.
In de toekomst zullen zij waarschijnlijk voor de ouderen moeten zorgen, maar nu zijn wij er om voor hen te zorgen!
Niet alleen naar veiligheid toe, maar ook sociaal gezien, is het voor mij zeer belangrijk dat iedere school zijn eigen buitenschoolse kinderopvang heeft. De jongeren moeten ook op een veilige manier naar school
kunnen fietsen. Ruime en goed zichtbare fietspaden zijn hiervoor een niet te miskennen aandachtspunt. Dat er aan iedere school tijdens de schooluren een Zone30 wordt ingepland, lijkt mij de logica zelve.

Jeugd
Na de inspanning op school, is er behoefte aan ontspanning. Daarom pleit ik voor verzorgde speeltuinen en groenzones waar de kinderen op een veilige manier kunnen ravotten.
Maar eerlijk gezegd, we zijn allemaal jong geweest: een fuif kan ook best leuk zijn! Er is nood aan een jeugdhuis/fuifzaal. Een gezellige plaats waar jongeren kunnen samenkomen en op een creatieve manier
evenementen kunnen organiseren.

Milieu
Anzegem is een prachtige gemeente, waar het leuk fietsen en wandelen is. Maar laat het ons proper houden. Te vaak zie ik onverzorgde bermen langs de weg, die vol liggen met zwerfvuil. Hier moet dringend tegen
worden opgetreden. Het plaatsen van meer vuilbakken en inwerpnetten lijkt mij een eerste stap.

Sociaal
Anzegem is een landelijke en dus vrij uitgestrekte gemeente. Maar we beschikken wel over zeer veel kleinere wijken, denk ik maar aan de Engelhoek en Heirweg. Initiatieven van deze gemeenschappen, zoals bv. 75jaar Heirweg of wijk- & straatfeesten, moeten zeker verder gepromoot worden vanuit de gemeente. Mijn voorstel hierrond is het verminderen van het budget voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, en deze vrijgekomen middelen gebruiken om dergelijke wijk-initiatieven te steunen.

Anzegem is een groene gemeente waar het voor zowel jong als oud goed wonen is. Net zoals onze gemeente ben ik iemand die jong, dynamisch en ondernemend is.
Ik zou dan ook graag, op een constructieve manier, de toekomst van Anzegem verder willen meehelpen uitbouwen. Daarom vraag ik om uw stem op 14 oktober! Alvast bedankt voor het vertrouwen!! U kunt op mij
rekenen!!!
De verkiezingen zijn op 14 oktober … vanaf 15 oktober start het echte werk.

Nieuws

ANZEGEM - 12/10/2012
ANZEGEM - 10/10/2012
ANZEGEM - 29/09/2012
VICHTE - 25/09/2012
ANZEGEM - 20/09/2012
ANZEGEM - 18/09/2012
ANZEGEM - 17/09/2012