Christophe Verhaeghe

Verhaeghe  Christophe
Leeftijd: 22 jaar
Adres: Vichtsesteenweg 164 (Anzegem), inwonend bij
ouders Vincent en Caroline Verhaeghe-Soenens
Opleiding:

Student Handelswetenschappen, afstudeerrichting
Finance and Risk Management, Hogeschool Gent

Hobby's:

Voetballer bij Jong Vijve (Sint-Eloois-Vijve)
Doorliep alle jeugdreeksen bij GD Ingooigem

Verder inzetten op verkeersveiligheid
De voorbije legislatuur investeerde Anzegem, mede dankzij SAMENéén, veel in verkeersveiligheid. Dit pad moeten wij absoluut verder bewandelen, onder meer door onze fietspaden goed te onderhouden of uit te breiden. Ook de staat van sommige kleine wegen moet nauwgezet worden opgevolgd en waar nodig, veiliger
worden gemaakt. Als wij hiervoor samen een inspanning leveren, maken we Anzegem milieuvriendelijk en verkeersveilig.

Sport & Jeugd
Ik ben zelf actief in het voetbal en sporten beschouw ik daarom als een groot actiepunt. Sporten moet in Anzegem een centrale rol krijgen. Nieuwe initiatieven zullen worden ondersteund en de bestaande sportverenigingen moeten worden beschermd. Zo kunnen we de drempel om aan lichaamsbeweging te doen
verlagen. Ook voor de jeugd moet Anzegem aantrekkelijk blijven. Een jeugdhuis of polyvalente zaal zou hieraan kunnen bijdragen.

Lokale Economie
Heel wat kleine ondernemers, zelfstandigen en werknemers lijden vandaag onder de slabakkende economie. Bedrijven gaan op de fles en mensen verliezen hun werk. Daarom moet er veel aandacht worden besteed aan een ondernemersvriendelijk Anzegem, bijvoorbeeld door de belastingen niet te laten toenemen en de aandacht op onze lokale bedrijven te vestigen. Zo kunnen zelfstandigen het hoofd boven water houden en behouden mensen hun werk.

Leeftijd als troef
Ik ben met mijn 22 jaar één van de jongste kandidaten in Anzegem. Ik zie dat niet als een belemmering of gebrek aan ervaring, maar als een troef. Ik heb immers tijd om te groeien en ben gemotiveerd om samen met de gevestigde waarden aan een positief evoluerend en bloeiend Anzegem te werken. Ieder duwtje in de rug kan mij op 14 oktober een heel stuk verder helpen om dit samen met jullie te verwezenlijken!

Nieuws

ANZEGEM - 12/10/2012
ANZEGEM - 10/10/2012
ANZEGEM - 29/09/2012
VICHTE - 25/09/2012
ANZEGEM - 20/09/2012
ANZEGEM - 18/09/2012
ANZEGEM - 17/09/2012