Jeannette Balcaen-Vantomme

Balcaen-Vantomme  Jeannette
Leeftijd: 68 jaar
Status:

gehuwd met Wilfried Balcaen, 69 jaar
gepensioneerde wonende te Tiegem,
Sint-Arnolduslaan 30
moeder van Kurt, gehuwd met Nancy Declercq
wonende te Ingooigem, Schellebellestraat 20
oma van Chloë

Beroep:

43 jaar tewerkgesteld als bediende loonadministratie
en boekhouding bij Sociaal
Hulpbetoon Kortrijk, nu Acerta

Hobby's: Yoga, wandelen, fietsen, kaarten, …
Verenigings-
leven: 

actief binnen verschillende verenigingen
bestuurslid 50 actief groot Anzegem

Inzet en bekommering:  comité maatschappelijk werk

Ik ben bereid mij in te zetten voor iedereen van de gemeente waaronder ook de senioren, in de plaats en met
de steun van mijn echtgenoot Wilfried Balcaen (gewezen gemeenteraadslid en O.C.M.W.-raadslid).

Zo ben ik ondermeer van oordeel dat er nog veel kan gerealiseerd worden op het vlak van mobiliteit van de
senioren en huisvestiging. Ik vind het belangrijk dat er naar gestreefd wordt dat jong en oud harmonieus kunnen samenleven in de gemeente, waarbij het gemeentebestuur de solidariteit tussen de mensen steunt en het sociaal netwerk bevordert. Op die manier moet het mogelijk zijn om nog meer mensen bij het sociaal leven te betrekken. Ik wil dan ook graag een aanspreekpunt zijn voor al deze mensen. Gezien ik zelf 60 plusser ben en door het feit dat ik niet meer professioneel actief ben, ben ik toegankelijk en maximaal bereikbaar.

De jarenlange ervaring van Wilfried in de gemeenteraad en in het O.C.M.W. zijn voor ons beiden een verrijking geweest die zeker nog kan van pas komen om ook in de toekomst verder ten dienste van de mensen te staan.

Mag ik daarom Uw steun en Uw stem vragen op de lijst SAMENéén op 14 oktober 2012?

“SAMEN” gaan we er nog eens voor!
Jeannette Balcaen-Vantomme

Nieuws

ANZEGEM - 12/10/2012
ANZEGEM - 10/10/2012
ANZEGEM - 29/09/2012
VICHTE - 25/09/2012
ANZEGEM - 20/09/2012
ANZEGEM - 18/09/2012
ANZEGEM - 17/09/2012