Overleg & Bestuur

Overleg

Iedereen bij SAMENéén heeft een zelfde inbreng in het programma. Met gezond verstand en in onderling overleg proberen wij meer te bieden voor onze gemeente en haar inwoners.

Bestuur

De werking van de gemeenteraad moet professioneler.

Per bevoegdheid dienen commissies bestaande uit gemeenteraadsleden van meerderheid en minderheid opgericht te worden ter voorbereiding van de gemeenteraadsbeslissingen.

De gemeente Anzegem heeft kwalitatieve personeelsleden die zich inzetten voor een goede werking van het dagelijkse bestuur.

Deze mensen dienen maximaal ondersteund te worden naar opleiding, informatisering en voor wat betreft de technische dienst met ondersteuning van degelijk materiaal.

Er dient verder werk gemaakte te worden van de centralisatie van de diensten.