Financieel beleid

Het is nu meer dan ooit duidelijk dat gezien de financiële onzekerheden op de markten en gezien de uitwassen bij bepaalde overheden op het gebied van uitgaven, het duidelijk is dat de vinger op de knip dient gehouden te worden.

In de legislatuur 2006-2012 werd er een eerste aanzet gegeven tot clustervorming en besparingen.

Samen Eén mag duidelijk stellen dat het dankzij Samen Eén is dat in de legislatuur 2006-2012 er geen belastingsverhogingen gekomen zijn.

Men moet eerst, zoals in elk goed huisgezin, elke euro omdraaien voor hij uitgegeven wordt zodanig dat er op het huidige belastingsniveau kan gebleven worden.

Kunnen we op hetzelfde belastingsniveau blijven of is een belastingsverhoging onvermijdelijk?

Het is perfect mogelijk om op hetzelfde belastingsniveau te blijven, mits verdere besparingen en mits beperkte investeringen de eerste twee jaar van de volgende legislatuur.

Eén van de zaken waarop er zeker kan bespaard worden is de nieuwjaarsreceptie.

Dit prachtige initiatief dient zeker verder door te gaan, doch het kan wel iets soberder dan het de voorbije jaren was.

Nieuwe inkomsten kunnen er komen door het creëren van extra woonzones en een bijkomende ambachtelijke zone, waarover verder gesproken wordt bij het punt ruimtelijke ordening. 

Het aantrekken van nieuwe inwoners zorgt voor bijkomende inkomsten uit de personenbelasting en bijkomende inkomsten uit de opdeciemen op de kadastrale inkomens. Een bijkomende ambachtelijke zone genereert uiteraard ook bijkomende inkomsten uit de opdeciemen op kadastraal inkomen.

Samen Eén staat garant voor geen belastingsverhoging en een strikt budgettair beleid!