Openbare werken

De dienst openbare werken is goed georganiseerd en levert goed werk. Er dient echter bijkomend geïnvesteerd te worden in professioneel materiaal.

Hiervoor dienen in de beheers- en beleidscyclus voldoende budgetten voorzien te worden.

Er dient een betere planning inzake het zout strooien bij vorst- of sneeuwval gemaakt te worden.

De gemeente dient in meerdere zones opgedeeld te worden, waarbij verschillende ploegen tegelijk kunnen uitrukken zodanig dat iedereen over gans het grondgebied ongeveer op het hetzelfde moment bediend wordt.

Er dient een inventarisatie te gebeuren van de graad van noodzaak van herstel van de gemeentewegen en er dient op langere termijn, desnoods over meerdere legislaturen, een lijst opgemaakt te worden van de gemeentewegen die hersteld dienen te worden.