Patrimonium

Er dient verder werk gemaakt te worden van het verkopen van nutteloze gebouwen, zoals bijvoorbeeld de pastorij in Ingooigem. Behalve het kunnen gebruiken van de inkomsten, is het dan ook zo dat er geen verdere kosten of investeringen meer dienen te gebeuren aan deze gebouwen.

Er dient werk gemaakt te worden van de uitbreiding van het bestaande hoofdgemeentehuis in de deelgemeente Anzegem, zodanig dat het personeel van de gemeente zoveel als mogelijk gecentraliseerd op 1 plaats kan werken teneinde een betere dienstverlening naar de bevolking toe te bekomen alsook een verdere specialisatie en professionalisering. De aankoop van aanpalende bouwgrond dringt zicht op.

Als er verbouwingen aan bestaande infrastructuur gebeuren, dient er maximale inspraak te zijn van de verenigingen die deze infrastructuur gebruiken, bijvoorbeeld voor de verbouwing in de Mensinde dienen de verenigingen die daar gebruik van maken zeker geraadpleegd te worden. 

De pastorij op de Heirweg dient zeker behouden te blijven teneinde de buitenschoolse kinderopvang te kunnen blijven garanderen.

Voor Samen Eén is het bovendien duidelijk dat iedere school zijn eigen buitenschoolse kinderopvang moet kunnen behouden.