Jeugd

Mede door de opmaak van het beeld- kwaliteitsplan, op initiatief van Samen Eén, werden er hieromtrent regels vastgelegd, zodanig dat er voldoende groen is in nieuwe woonwijken en een voldoende kwaliteitsvolle omgeving, onder andere voor de jeugd.

Verder wenst Samen Eén werk te maken van de gemeentelijke subsidies aan jeugdbewegingen, teneinde tegemoet te komen aan de gestegen kosten onder andere van energie.

Er dient een veilige en geluidsgeïsoleerde fuifzaal en een jeugdhuis te komen.