Sociaal beleid en algemeen welzijn

De verbroedering Ingooigem met de Franse gemeente Estissac, die gestimuleerd werd door mensen van Samen Eén, nl. Marnix De Craemer en Lieve Meulebroeck, is ook sociaal verrijkend.

Ook dit komt de plaatselijke gemeenschap ten goede in die zin dat er uitwisselingsprojecten zijn tussen de lagere scholen van beide gemeenten.

Tradities met een verleden dienen opnieuw in het leven geroepen te worden zoals bijvoorbeeld de Gaperstoet.

Dit zou aan de uitstraling van de gemeente een ware boost geven met de nodige media-aandacht erbij en
waarbij dit een aangenaam sociaal gebeuren voor gans de gemeente zou zijn.

In die lijn zou bijvoorbeeld ook een spel zonder grenzen tussen de deelgemeenten opnieuw kunnen zorgen voor wat extra animo.

Met het oog op de toekomst werd het RUP, “De Drie Kaven” opgemaakt waar er in een groene omgeving ruimte voorzien werd voor alle mogelijke toekomstige sportontwikkelingen. Eens dit RUP goedgekeurd wordt, kan er bij elke concrete vraag onmiddellijk actie genomen worden. Dit is zeker van belang voor de hondenschool en het oefenterrein van de LRV, zodat zij zo snel mogelijk rechtszekerheid hebben.

Samen Eén wenst werk te maken van een mobiele ambtenaar, die bejaarden die minder mobiel zijn en die moeilijker hun woning kunnen verlaten om deze ten huize te bezoeken en bij te staan bij het vervullen van administratieve taken zoals bijvoorbeeld vernieuwing van identiteitskaarten, invullen aanvraagformulieren voor sociale tegemoetkomingen, enz.

Een verdere integratie van de sociale dienst en het OCMW dient te gebeuren.

Beiden leveren prachtig werk, doch het is voor de bevolking zelf niet altijd duidelijk bij welke dienst zij terecht kunnen.

De sociale dienst en het OCMW dienen zich op dezelfde plaats te bevinden en een "Sociaal Huis” te vormen.

Ook dienen de vrijwilligers in het kader van het Annahproject een hogere kilometervergoeding te krijgen, gezien de gestegen brandstofprijzen.

De sociale tegemoetkomingen aan de mensen die het het moeilijkst hebben dienen minstens behouden en zelfs verhoogd te worden.

Er is dringend nood aan bijkomende seniorenwoningen, serviceflats en woningen voor begeleid wonen, alsook rusthuizen.

Mede dankzij Samen Eén staan er diverse woonprojecten op stapel waarbij sociale koopwoningen of sociale huurwoningen zullen gebouwd worden.

Naast senioren mogen ook jonge gezinnen niet vergeten worden, waarbij er een geboortepremie, gratis busvervoer voor kinderen en een verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang in de omgeving van elke school verder prioriteiten dienen te zijn.