Lokale economie

Anzegem heeft heel wat ondernemers en zelfstandigen.

Voor deze ondernemende mensen dient een ondernemingsvriendelijk klimaat gecreëerd te worden.

In deze legislatuur werd aan zoveel mogelijk zonevreemde bedrijven rechtszekerheid geboden door de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde constructies.

In de gemeente Anzegem zijn er geen specifieke belastingen naar vennootschappen of bedrijven toe.

Dit dient zo te blijven!

Onder impuls van Schepen van lokale economie Claude Van Marcke werd reeds tweemaal de Anzegemse open bedrijvendag georganiseerd, waarbij de lokale bedrijven zich konden voorstellen en waarbij ook hierdoor koopkracht aangetrokken werd van buiten te gemeente.

De Anzegemse open bedrijvendag dient behouden te blijven.

Ook het creëren van de trofee van de Anzegemse Doenderik werd gesmaakt door de ondernemers. Jaarlijks worden ondernemers die zich onderscheiden op die manier gehuldigd.

Via de website kan men de bedrijvengids consulteren, waarin alle Anzegemse zelfstandigen en bedrijven, die hierin wensen opgenomen te worden, opgenomen zijn.

Ook dit is een realisatie van Samen Eén.

Ter hoogte van “Ter Schagen”, aansluitend aan de industriezones in Waregem dient er een bijkomend lokaal bedrijventerrein te komen, teneinde plaatselijke ondernemers die wensen te groeien of die zich dienen te herlokaliseren zich daar te laten vestigen.

De ontsluiting kan onmiddellijk gebeuren via het aansluitende bedrijventerrein op grondgebied Waregem. Uiteraard dient dit terrein maximaal ingebufferd te zijn, zodat er geen hinder is voor de omwonenden.