Ruimtelijke ordening

Er werd misschien weinig ruchtbaarheid aan gegeven, doch in de voorbije legislatuur werd er onder impuls van schepen Claude Van Marcke werk gemaakt van een beeld- kwaliteitsplan.

Hiervoor werden op langere termijn richtlijnen vastgelegd voor de  kwalitatieve inrichting van het openbaar domein.

Hierbij werd er rekening gehouden met het gebruik van kwalitatieve materialen en het voorzien van voldoende groen en voldoende parkeerplaatsen.

Op langere termijn zal dit zich, na realisatie van deze projecten, uiten in een aangename, leefbare en mooie omgeving.

Er dient werk gemaakt te worden van het herbestemmen van oude bedrijfssites.

Ofwel worden deze herbestemd naar een modern lokaal bedrijventerrein ofwel dienen deze herbestemd te worden naar woonzones.

Een voorbeeld hiervan is de oude site Steverlynck, waarbij de renovatiewerken te lang duren.

Vichteplaats wordt nu heraangelegd en straks komt de heraanleg van Ingooigem centrum eraan. Ondertussen werd er gestart met de heraanleg van Grijsloke centrum en werd het Statieplein heraangelegd.

Er is dus reeds zeer goed werk geleverd, doch er dient ook dringend werk gemaakt te worden van de heraanleg van de N 382 die door Kaster loopt. Kaster centrum dient veiliger gemaakt te worden en dient verfraaid te worden.

Tevens dient de dorpskern in Tiegem eveneens op dezelfde manier heraangelegd te worden.

Bijkomende woonuitbreidingsgebieden dienen aangesneden te worden zodat er voor de eigen Anzegemse
bevolking in eigen gemeente betaalbare bouwgrond kan gevonden worden.