Toerisme

Het hoeve- en plattelandstoerisme dient gepromoot te worden.

Het plaatsen van landschapsborden zoals uitgevoerd is een zeer positief gegeven.

Eens het Stijn Streuvelsmuseum gerenoveerd is, dienen er acties ter promotie te gebeuren.

Er dienen afspraken gemaakt te worden met de eigenaars van Tiegem bos teneinde opnieuw in het weekend een cafetaria te hebben.