Openbaar vervoer

Het aantal opstapplaatsen voor de belbus dient minstens behouden te blijven.

Er dient een evaluatie te gebeuren om na te zien of er geen bijkomende stopplaatsen dienen voorzien te worden.

Met De Lijn dient er overleg gepleegd te worden om het aantal bussen op de uren waar de schoolgaande jeugd er het meest gebruik van maakt op te drijven, zodanig dat iedere leerling op een kwalitatieve manier kan op de plaats van bestemming gebracht worden.

Al te veel ziet men volgepropte bussen passeren die, behalve oncomfortabel, ook zeer onveilig zijn voor de kinderen.