Hoe geldig stemmen?

U kunt geldig stemmen door het uitbrengen van:

  • een lijststem, als u akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst voorkomen;
  • een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst of een lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst, als u de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen.

Het stemmerk, zelfs op onvolmaakte wijze aangebracht, is geldig, tenzij het voornemen om het stembiljet herkenbaar te maken, duidelijk blijkt.

De volgende stembiljetten zijn ongeldig:

  • stembiljetten waarop meer dan een lijststem voor komt of waarop naamstemmen voor kandidaten op verschillende lijsten zijn uitgebracht;
  • stembiljetten waarop u een stem hebt uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van een of meer kandidaten van een of meer andere lijsten;
  • stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn; die binnenin een papier of een voorwerp bevatten; of die u herkenbaar hebt gemaakt door er een teken, een tekst of een doorhaling op aan te brengen;
  • alle andere stembiljetten dan die welke volgens de regelgeving mogen worden gebruikt.

bron:
vlaanderenkiest.be

(http://abb.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-stem-je-geldig-op-papier)

Nieuws

ANZEGEM - 12/10/2012
ANZEGEM - 10/10/2012
ANZEGEM - 29/09/2012
VICHTE - 25/09/2012
ANZEGEM - 20/09/2012
ANZEGEM - 18/09/2012
ANZEGEM - 17/09/2012